LHL-sykehuset Gardermoen

Sykehus                          

LHL-sykehuset Gardermoen

Operasjonsavdelingen

Adresse

Ragnar Strøms veg 10

2067 Jessheim

Perfusjonsleder               Kristian Aasmundrud
(e-mail på jobb) kristian.aasmundrud@lhl.no                                      
   
Telefon                            67 02 33 31
   
Website Sykehus           www.lhl.no/gardermoen
Perfusjonister (Antall)  Perfusjonsutdanning v/Høyskole, Akademi e. l.           5     
  Ingeniører       1
  opplært (uten utdanning)       0
  ECCP* (sjekk gyldighet)       3
  Total       5
Utstyr HLM konsoller       4
  ECMO konsoller       1
  OP-stuer (ordinære)       3
  Hybrid-stuer       0      

 

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett        HLM S3, S5 
  Pumper Rullepumper                                  
  Oksygenatorer (HLM)     Inspire 8     
  Oksygenatorer (ECMO) Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0)
  Kardioplegi Blod/Krystalloid                             


Voksen HLM per år                   1-499        X      
         500-999               
 

   1000-1499 

  
            >1500  
Barn HLM per år                   0        X
               1-49  
             50-99  
         100-149  
              >150  
OP-Spektrum                 Bypass-kirurgi        X      
  Ventil-kirurgi        X
  Aorta-kirurgi        X   
   

Barne-kirurgi

 

  Assist Devices (uten IABP)         
  Kunst-Hjerte (TAH)  
  ECMO / CPS (klinikk-intern)         X       
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)    
  HLM minisystemer  
  OPCAB / MIDCAB  
  Pacemaker / Defibrillatorer  
  Hjerte-transplantasjoner  
  TAVI-prosedyrer    
Andre oppgaver             Forskning                                                        
  Venehøsting / Med.Assist.                  
  Pacemakerprogrammering                                
  Andre               

(sist oppdatert: 04/2018)

 


Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2019 | All rights reserved