EBCP - Eksaminering

 

Dette er en fri oversettelse fra EBCP´s website:

 

The European Board of Cardiovascular Perfusion etterspør søknader til EBCP-eksaminering som avholdes i alle EU- og EFTA-land i november hvert år. Denne eksamineringen er godkjent som grunnlag til utdeling av det europeiske sertifikat innen kardiovaskulær perfusjon og er støttet av European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Society for Cardiovascular Surgery (ESCS) og European Association for Cardio-Thoracic Anaesthesiologists (EACTA).

 

Søknadsfrist: 15. september hvert år

 

 

Perfusjonister som ønsker å gå opp til eksamen må oppfylle følgende kriterier:

 

 1. Søkeren må ha bestått eksamen fra en perfusjonsutdanning ved en EBCP-akkreditert utdanningsinstitusjon.
 2. Søkeren må ha praktisert som perfusjonist i minst 2 år i et EU- eller EFTA-land innenfor søknadsfristen den 30. juni hvert år. Studietiden og praksistiden er inkludert innenfor denne tiden.
 3. Søkeren må være yrkesaktiv som perfusjonist.
 4. Søkeren må ha en komplett utfylt attest signert av den kliniske ansvarlige veileder for praksisprogrammet. Denne attesten skal bevitne at:
  • søkeren har som første perfusjonist utført minst 100 kliniske perfusjoner og er nå kompetent til å praktisere uten tilsyn.
  • søkeren er fullstendig utlært og er kompetent til å forebygge og å håndtere perfusjonsulykker.
  • søkeren kan sette opp og styre alminnelig kjent utstyr for kardiopulmonær bypass innenfor et vidt bruksområde.
 5. En utfylt EBCP-loggbok, nåværende treningsprogram loggbok eller nasjonal loggbok må legges ved kandidatens loggbok. Alle loggbok føringer må inkludere dato og beskrivelse av hver utført prosedyre. Alle loggbøker må bli signert av lederen for treningsprogrammet eller den klinisk ansvarlige veilederen.
 6. Alle kandidater som har bestått den skriftlige eksamenen må også bestå en praktisk og muntlig eksamen. Disse eksaminasjonene kan være fullført under treningsprogrammet i løpet av perfusjonsutdanningen eller på kandidatens nåværende arbeidsted etter fullført perfusjonsutdanning. I det siste tilfellet, må eksamen organiseres ved hjelp av den nasjonale delegaten i EBCP, samtidig som det er nødvendig at en EBCP observatør er tilstede ved eksamen. Praktisk og muntlig eksaminasjons-skjema er tilgjengelig gjennom EBCP. ECCP vil bli utstedt til dem som har bestått samtlige av de tre eksaminasjonene.

 

 

Når søknads-skjema er godkjent av EBCP og eksamensavgiften er innbetalt, vil søkeren få en informasjonspakke som inneholder:

 

 • Et forenklet eksamensreglement
 • Et utvalg av testspørsmål som likner på eksamensoppgaver
 • Praktisk og Muntlig Eksaminasjons Skjema

 

Det er en ankeprosedyre for dem som ikke fyller kriteriene til å gå opp til eksaminasjon og føler de har spesielle omstendigheter. Det vil bli lagt vekt på at anken som må sendes inn skriftlig til generalsekretæren i EBCP, vil bli nøye gjennomgått og behandlet.

 

 

Filip de Somer

Styreformann

 

Gerdy Debeuckelaere

Generalsekretær

 

 

All nødvendig informasjon finner du her:

 

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved