Innledning: Perfusjon - hva er det?

 

..og hva er en perfusjonist?

 

En perfusjonist er en profesjonell helsearbeider og en del av et kirurgisk team ved åpne hjerteoperasjoner. Perfusjonisten er spesielt ansvarlig for utvelgelse, oppsett og drift av en Hjerte-lungemaskin (se bildet).

Ved flere typer hjerteoperasjoner stoppes pasientens hjerte og lunger slik at kirurgen kan få optimale arbeidsforhold. Hjerte-lungemaskinen tar over funksjonen til både hjerte og lunger under hjerteoperasjoner.

Ved slike operasjoner har perfusjonisten ansvaret for denne maskinen og skal samtidig være i stand til å takle eventuelle komplikasjoner og iverksette nødvendige tiltak i forhold til pasientens sirkulasjon.

 

Foruten å betjene en hjerte-lungemaskin ved kirurgi har perfusjonisten flere tilleggsfunskjoner.

Dette kan være betjening av utstyr som brukes ved tilstander hvor pasienten har behov for forlenget assistanse av sirkulasjonen ved f. eks. hjertesvikt og lungesvikt.

Perfusjonistens arbeids- og ansvarsområde varierer noe ut i fra den enkeltes arbeidssted.

 

 

Oversikt over virksomheter og arbeidsinnhold:

 • Ekstrakorporal sirkulasjon (EKS - perfusjon av pasient (voksne og barn))
 • Organisasjon og planlegging av EKS (utstyr, teknikk, etc.)
 • Forberedelse av EKS (oppkobling, priming, etc.)
 • Selvstendig perfusjonsstyring (regulering av flow, trykk, temp., etc.)
 • Monitorering av vitale parametere
 • Sirkulasjons-assistanse (diverse Devices: IABP, Impella, CPS, VAD, etc.)
 • Hemofiltrasjon / Ultrafiltrasjon
 • Autotransfusjon (Cellsaver)
 • Syre-Base Monitorering og analyse
 • Dokumentasjon og statistikk
 • Forskning (dyrelaboratoriet)
 • Oppdatering av perfusjonsfaget, prosjekter, presentasjoner, undervisning
 • Klinikkspesifikke virksomheter

 

 

Besøk www.utdanning.no for å finne mye informasjon om perfusjonistyrket. Her kan du lese et spennende intervju med Anders fra OUS.

 

Besøk www.en.auh.dk (The Scandinavian School of Cardiovascular Technology)              for å finne ut:

 

Besøk www.perfusion.com for mer detaljert informasjon:

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved