NORSECT - Styret

 

Styret i NORSECT fra 2016 til 2018:

 

Perfusjonistene ved Oslo Universitetssykehus HF

                                                  

                                

Styrets sammensetning er som følger:

 

Leder                Charlotte Nilsen

Kasserer           Rolf Øystese

Sekretær           Kent Nygaard

Styremedlem    Mari-Anne Lindstein Ringdal

 

 

Det nye styret vil videreføre arbeidet som er påbegynt av det gamle styret samt ivareta alle andre pålagte oppgaver.

 

Den 31.mars 1998 vedtok NORSECT´s generalforsamling at styrevervene for NORSECT skulle rullere mellom de forskjellige hjerteklinikkene i Norge:

(På Norsectmøte i 2011 ble rekkefølgen oppdatert.)

 

       Oslo Universitetssykehus   (2016 - 2018)
       Universitetssykehus Nord-Norge Tromsø              (2018 - 2020)
       Haukeland Universitetssykehus Bergen

  (2020 - 2022)

       Feiringklinikken

  (2022 - 2024)

       St. Olavs Hospital Trondheim

  (2024 - 2026)


Privacy Policy | Cookie policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2018 | All rights reserved