NORSECT - Styret

 

Styret i NORSECT fra 2022 til 2024:

 

Perfusjonistene ved St. Olavs Hospital Bergen

                                                  

                                

Styrets sammensetning er som følger:

 

Leder                       Kjetil Lunestad

Kasserer                  Arne Krogstad 

Styremedlemmer    Camilla Cathrine Fonn Nyeng

 

 

Det nye styret vil videreføre arbeidet som er påbegynt av det gamle styret samt ivareta alle andre pålagte oppgaver.

 

Styrevervet for NORSECT rullerer mellom de forskjellige hjertesentrene i Norge. Funksjonstiden er 2 år.

(På Norsect Møte i 2011 ble rekkefølgen oppdatert.)

 

       St. Olavs Hospital Trondheim

   2022 - 2024

       Oslo Universitetssykehus

   2024 - 2026

       Universitetssykehus Nord-Norge Tromsø 

   2026 - 2028

       Haukeland Universitetssykehus Bergen

   2028 - 2030


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved