NORSECT - Styret

 

Styret i NORSECT fra 2020 til 2022:

 

Perfusjonistene ved Haukeland Universitetssjukehus Bergen

                                                  

                                

Styrets sammensetning er som følger:

 

Leder                       Bente Øvrebø

Nestleder                 Knut Nesheim

Kasserer                  Claudia Ulbricht 

Styremedlemmer     Arve Mongstad, Anita Furdal Leiknes, Bård Svenheim,

                                Emma Mølmshaug Midthun, Malte Urban

 

 

Det nye styret vil videreføre arbeidet som er påbegynt av det gamle styret samt ivareta alle andre pålagte oppgaver.

 

Styrevervet for NORSECT rullerer mellom de forskjellige hjertesentrene i Norge. Funksjonstiden er 2 år.

(På Norsect Møte i 2011 ble rekkefølgen oppdatert.)

 

       Haukeland Universitetssykehus Bergen

   2020 - 2022

       St. Olavs Hospital Trondheim

   2022 - 2024

       Oslo Universitetssykehus

   2024 - 2026

       Universitetssykehus Nord-Norge Tromsø 

   2026 - 2028


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2022 | All rights reserved