NORSECT - Styret

 

Styret i NORSECT fra 2018 til 2020:

 

Perfusjonistene ved Universitetssykehus Nord-Norge Tromsø

                                                  

                                

Styrets sammensetning er som følger:

 

Leder                Hilde-Gunn Antonsen

Nestleder          Thomas Dammann

Kasserer           Gørill Hanne Iversen 

Styremedlem    John Kjetil Jensen           

Styremedlem    Ulf Larsen

 

 

Det nye styret vil videreføre arbeidet som er påbegynt av det gamle styret samt ivareta alle andre pålagte oppgaver.

 

Den 31.mars 1998 vedtok NORSECT´s generalforsamling at styrevervene for NORSECT skulle rullere mellom de forskjellige hjerteklinikkene i Norge:

(På Norsectmøte i 2011 ble rekkefølgen oppdatert.)

 

       Haukeland Universitetssykehus Bergen

   2020 - 2022

       St. Olavs Hospital Trondheim

   2022 - 2024

       Oslo Universitetssykehus

   2024 - 2026

       Universitetssykehus Nord-Norge Tromsø 

   2026 - 2028


Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2020 | All rights reserved