NORSECT - Styret

 

Styret i NORSECT fra 2024 til 2026:

 

Perfusjonistene ved Oslo Universitetssykehus

                                                  

                                

Styrets sammensetning er som følger:

 

Leder                       Tonje Borgård

Kasserer                  Anders Fjellner 

Styremedlemm        Kent Nygaard

 

 

Det nye styret vil videreføre arbeidet som er påbegynt av det gamle styret samt ivareta alle andre pålagte oppgaver.

 

Styrevervet for NORSECT rullerer mellom de forskjellige hjertesentrene i Norge. Funksjonstiden er 2 år.

(På Norsect Møte i 2011 ble rekkefølgen oppdatert.)

 

       Oslo Universitetssykehus

   2024 - 2026

       Universitetssykehus Nord-Norge Tromsø 

   2026 - 2028

       Haukeland Universitetssykehus Bergen

   2028 - 2030

       St. Olavs Hospital Trondheim

   2030 - 2032


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved