Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Sykehus                          

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen                           

Thoraxkirurgisk Seksjon

Adresse

Jonas Liesvei 65

5021 Bergen

Perfusjonsleder Bente Øvrebø
(e-mail på jobb) bente.ovrebo@helse-bergen.no
   
Telefon 55 97 03 53
   

Website Sykehus            

www.helse-bergen.no 
Perfusjonister (Antall)  Perfusjonsutdanning v/Høyskole, Akademi e. l.          7   
  Ingeniører       2
  opplært (uten utdanning)       1
  ECCP* (sjekk gyldighet)       7
  Total       8      
Utstyr HLM konsoller       5      
  ECMO konsoller       8
  OP-stuer (ordinære)       3
  Hybrid-stuer       1  

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett       HLM S5
  Pumper Rullepumper                                 
  Oksygenatorer (HLM)    

Affinity Fusion    

  Oksygenatorer (ECMO)  

Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0),

Rotaflow (PLS Set)

  Kardioplegi Blod/Krystalloid

 

Voksen HLM per år                   1-499  
         500-999        X      
 

   1000-1499 

  
            >1500  
Barn HLM per år                   0        X
               1-49  
             50-99  
         100-149  
              >150  
OP-Spektrum                 Bypass-kirurgi        X
  Ventil-kirurgi        X
  Aorta-kirurgi        X   
  Barne-kirurgi  
  Assist Devices (uten IABP)         X
  Kunst-Hjerte (TAH)  
  ECMO / CPS (klinikk-intern)         X       
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)     
  HLM minisystemer   
  MIVS | OPCAB | MIDCAB    + | - | -
  Pacemaker / Defibrillatorer  
  Hjerte-transplantasjoner  
  TAVI-prosedyrer        X
Andre oppgaver             Forskning                                                      X       
  Venehøsting / Med.Assist.  
  Pacemakerprogrammering                     
  Andre        X    

(sist oppdatert: 06/2021)

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2021 | All rights reserved