Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Sykehus                          

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen                           

Thoraxkirurgisk Seksjon

Adresse

Jonas Liesvei 65

5021 Bergen

Perfusjonsleder Bente Øvrebø, Anita Leiknes (konst.)
(e-mail på jobb) bente.ovrebo@helse-bergen.no
  anita.furdal.leiknes@helse-bergen.no
Telefon 55 97 03 53
   

Website Sykehus            

www.helse-bergen.no 
Perfusjonister (Antall)  Sykepleiere          7   
  Ingeniører       1
  ECCP* (sjekk gyldighet)              6
  Akademisk grad       6
  student       0
  Total       8      
Utstyr HLM konsoller       5      
  ECMO konsoller       8
  OP-stuer (ordinære)       3
  Hybrid-stuer       1  

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett       HLM S5
  Pumper Rullepumper                                 
  Oksygenatorer (HLM)    

Affinity Fusion    

  Oksygenatorer (ECMO)  

Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0),

Rotaflow (PLS Set)

  Kardioplegi Blod/Krystalloid

 

Voksen HLM per år                   1-499  
         500-999        X      
 

   1000-1500 

  
Barn HLM per år                   0        X
               1-99  
              >100  
OP-Spektrum                 Bypass-kirurgi        X
  Ventil-kirurgi        X
  Aorta-kirurgi        X   
  Barne-kirurgi  
  Assist Devices (uten IABP)         X
  Kunst-Hjerte (TAH)  
  ECMO / CPS (klinikk-intern)         X       
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)     
  HLM minisystemer   
  MIVS | OPCAB | MIDCAB    + | - | -
  Pacemaker / Defibrillatorer  
  Hjerte-transplantasjoner  
  TAVI-prosedyrer        X
Andre oppgaver             Forskning                                                    X       
  Venehøsting / Med.Assist  
  Pacemakerprogrammering                    
  Andre        X    

(sist oppdatert: 05/2024)

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved