St. Olavs Hospital, Trondheim

Sykehus

St. Olavs Hospital Trondheim

Klinikk for thoraxkirurgi

Adresse

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Perfusjonsleder                  Kjetil Sundt                      
(e-mail på jobb) kjetil.sundt@stolav.no                                                     
   
Telefon 72 82 68 69
   
Website Sykehus            www.stolav.no
Perfusjonister (antall)    Sykepleiere         5     
  Ingeniører       1
  annet       0
  ECCP* (sjekk gyldighet       3
  Akademisk grad       3
  Total       6
Utstyr HLM konsoller       4
  ECMO konsoller       4
  OP-stuer (ordinære)       3
  Hybrid-stuer       2      

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett       HLM S5
  Pumper Rullepumper    
  Oksygenatorer (HLM)     Affinity Fusion       
  Oksygenatorer (ECMO)

Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0),

Xenios

  Kardioplegi Blod/Krystalloid
Voksen HLM per år                   1-499  
         500-999        X      
 

   1000-1500 

  
Barn HLM per år                   0        X      
               1-99  
              >100  
OP-Spektrum                 Bypass-kirurgi        X
  Ventil-kirurgi        X
  Aorta-kirurgi        X   
  Barne-kirurgi  
  Assist Devices (uten IABP)         X
  Kunst-Hjerte (TAH)  
  ECMO / CPS (klinikk-intern)         X       
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)    
  HLM minisystemer  
  MIVS | OPCAB | MIDCAB   - | - | -
  Pacemaker / Defibrillatorer  
  Hjerte-transplantasjoner  
  TAVI-prosedyrer        X
Andre oppgaver             Forskning                                                    X     
  Venehøsting / Med.Assist.    
  Pacemakerprogrammering                      
  Andre        X       

(sist oppdatert: 05/2024)

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved