Oslo Universitetssykehus: TKA 1 (RH)

Sykehus

Oslo Universitetssykehus HF

Thoraxkirurgisk Avdeling 1

(Rikshospitalet)                                     

Adresse

OUS HF

Rikshospitalet Thoraxklinikken                                        

Operasjon 1 / Perfusjonsseksjonen   

PB 4950              

0424 Oslo

Perfusjonsleder                  Mari-Anne Lindstein Ringdal                                
(e-mail på jobb) mringdal@ous-hf.no                                                        
   
Telefon 23 07 25 45                                                                 
   

Website Sykehus         

www.oslo-universitetssykehus.no                                  
Perfusjonister (Antall)  Perfusjonsutdanning v/Høyskole, Akademi e. l.            8     
  Ingeniører       3   
  opplært (uten utdanning)       3
  ECCP* (sjekk gyldighet       8
  Student (2018-2020)       1
  Total (uten student)      11     
Utstyr HLM konsoller       8
  ECMO konsoller       7
  OP-stuer (ordinære)       4
  Hybrid-stuer       0

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett       HLM S3, S5
  Pumper Rullepumper                                  
  Oksygenatorer (HLM)

Quadrox-i, Quadrox-i Pediatric,

Quadrox-i Neonatal 

  Oksygenatorer (ECMO) 

Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0),  

Lilliput 2 Ecmo 

  Kardioplegi Krystalloid
Voksen HLM per år                   1-499  
         500-999      X     
 

   1000-1499 

           
            >1500  
Barn HLM per år                   0    
               1-49  
             50-99  
         100-149  
              >150      X
OP-Spektrum                 Bypass-kirurgi       X      
  Ventil-kirurgi       X
  Aorta-kirurgi       X   
  Barne-kirurgi       X
  Assist Devices (uten IABP)        X
  Kunst-Hjerte (TAH)       
  ECMO / CPS (klinikk-intern)        X
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)        X
  HLM minisystemer  
  OPCAB / MIDCAB       
  Pacemaker / Defibrillatorer       X
  Hjerte-transplantasjoner       X
  TAVI-prosedyrer       X
  Lever Bypass       X
VAD (implanterbar) HVAD (HeartWare)       X
Andre oppgaver             Forskning                                                   X      
  Venehøsting / Med.Assist.  
  Pacemakerprogrammering                  
  Andre       X   

(sist oppdatert: 08/2018)

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2020 | All rights reserved