Oslo Universitetssykehus: TKA 1

Sykehus

Oslo Universitetssykehus HF

Thoraxkirurgisk Avdeling 1

(Rikshospitalet)                                     

Adresse

OUS HF

Rikshospitalet Thoraxklinikken                                        

Operasjon 1 / Perfusjonsseksjonen   

PB 4950              

0424 Oslo

Perfusjonsleder TKA           Amrit Singh Thiara                                               
(e-mail på jobb) athiara@ous-hf.no                                                        
   
Telefon 23 07 25 43                                                                 
   

Website Sykehus         

www.oslo-universitetssykehus.no                                  
Perfusjonister (Antall)  Sykepleiere          8     
  Ingeniører       3   
  annet       2
  ECCP* (sjekk gyldighet      12
  Akademisk grad      11
  student       0
  Total      13     
Utstyr HLM konsoller      11
  ECMO konsoller      10
  OP-stuer (ordinære)       6
  Hybrid-stuer       0

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett       HLM S3, S5
  Pumper Rullepumper                                  
  Oksygenatorer (HLM)

Quadrox-i, Quadrox-i Pediatric,

Quadrox-i Neonatal 

  Oksygenatorer (ECMO) 

Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0),  

Lilliput2 Ecmo 

  ped. VAD system

CentriMag + PediVAS

  Kardioplegi Blod, Krystalloid
Voksen HLM per år                   1-499  
         500-999           
 

    1000-1500 

     X      
Barn HLM per år                   0    
               1-99  
         100-149  
              >150      X
OP-Spektrum                 Bypass-kirurgi       X      
  Ventil-kirurgi       X
  Aorta-kirurgi       X   
  Barne-kirurgi       X
  Assist Devices (uten IABP)        X
  Kunst-Hjerte (TAH)       
  ECMO / CPS (klinikk-intern)        X
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)          X
  HLM minisystemer  
  MIVS | OPCAB | MIDCAB   - | - | -  
  Pacemaker / Defibrillatorer       X
  Hjerte-transplantasjoner       X
  TAVI-prosedyrer       X
  Lever Bypass       X
VAD (implanterbar) HVAD (HeartWare)       X
Andre oppgaver             Forskning                                                   X       
  Venehøsting / Med.Assist.  
  Pacemakerprogrammering                  
  Andre       X   

(sist oppdatert: 05/2024)

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved