Oslo Universitetssykehus: TKA 3 (Ullevål)

Sykehus

Oslo Universitetssykehus HF 

Thoraxkirurgisk Avdeling 3

(Ullevål Sykehus)

Adresse

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Enhetsleder Perfusjon          John Carlo Maningding
(e-mail på jobb)                 johman@ous-hf.no                                                        
   
Telefon 22 11 96 69
   
Website Sykehus            www.oslo-universitetssykehus.no 
Perfusjonister (Antall)  Perfusjonsutdanning v/Høyskole, Akademi e. l.            2      
  Ingeniører       1
  opplært (uten utdanning)       0
  ECCP* (sjekk gyldighet)       0
  Total       2
Utstyr HLM konsoller       3
  ECMO konsoller       3
  OP-stuer (ordinære)       3
  Hybrid-stuer       0

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett       HLM S5
  Pumper Rullepumper                                 
  Oksygenatorer (HLM)     Quadrox-i  
  Oksygenatorer (ECMO) Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0)
  Kardioplegi Blod/Krystalloid           
Voksen HLM per år                   1-499             
         500-999       X       
 

   1000-1499 

  
            >1500  
Barn HLM per år                   0       X
               1-49  
             50-99  
         100-149  
              >150  
OP-Spektrum                Bypass-kirurgi       X      
  Ventil-kirurgi       X
  Aorta-kirurgi       X   
  Barne-kirurgi  
  Assist Devices (uten IABP)     
  Kunst-Hjerte (TAH)  
  ECMO / CPS (klinikk-intern)        X
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)     
  HLM minisystemer  
  MIVS | OPCAB | MIDCAB   - | - | -
  Pacemaker / Defibrillatorer  
  Hjerte-transplantasjoner  
  TAVI-prosedyrer       X
Andre oppgaver            Forskning                                X     
  Venehøsting / Med.Assist.   
  Pacemakerprogrammering                                    
  Andre              

(sist oppdatert: 06/2022)

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2022 | All rights reserved