Universitetssykehus Nord Norge, Tromsø

Sykehus                          

Universitetssykehus Nord Norge HF

Medisinsk Teknisk Avd.                                                        

Adresse

Sykehusveien 38

9038 Tromsø

Perfusjonsleder Knut Roar Hansen 
(e-mail på jobb) Knut.Roar.Hansen@unn.no
   
Telefon 77 62 69 89
   
Website Sykehus  www.unn.no
Perfusjonister (antall)  Sykepleiere           0       
  Ingeniører        6
  annet        1
  ECCP* (sjekk gyldighet        4
  Akademisk grad        3
  student        0
  Total        7
Utstyr HLM konsoller        3
  ECMO konsoller        5
  OP-stuer (ordinære)        2
  Hybrid-stuer        1

ECCP* = European Certificate in Cardiovascular Perfusion

Individuell Oppsett       HLM S5
  Pumper Rullepumper                                    
  Oksygenatorer (HLM)     Quadrox-i        
  Oksygenatorer (ECMO)

Quadrox PLS, Quadrox-iD Pediatric,  

Cardiohelp (HLS Set Adv 7.0 + 5.0),

Xenios   

  Kardioplegi Blod/Krystalloid
Voksen HLM per år                   1-499        X      
         500-999              
 

   1000-1500 

  
Barn HLM per år                   0        X     
               1-99  
              >100  
OP-Spektrum                Bypass-kirurgi       X      
  Ventil-kirurgi       X
  Aorta-kirurgi       X   
  Barne-kirurgi  
  Assist Devices (uten IABP)        X     
  Kunst-Hjerte (TAH)  
  ECMO / CPS (klinikk-intern)        X
  ECMO / CPS / IABP transport (extern)        X
  HLM minisystemer  
  MIVS | OPCAB | MIDCAB  + | - | -
  Pacemaker / Defibrillatorer  
  Hjerte-transplantasjoner  
  TAVI-prosedyrer       X
Andre oppgaver             Forskning                            X      
  Venehøsting / Med.Assist.   
  Pacemakerprogrammering                    
  Andre      X   

(sist oppdatert: 05/2024)

 


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved