Hovedtema på Norsect Møter

   
1988

Presentasjon av forskjellige computeriserte hjerte-lungemaskiner

1989

Væsketerapi ved åpne hjerteoperasjoner / Prosedyrer for blodsparing

ved hjerteoperasjoner

1993

Ulykkesrelatert hypotermi-behandling / Blodkardioplegi 

1998 

Minimal invasiv hjertekirurgi / PTCA i fremtiden og perfusjonistens rolle 

i dette bildet / Dokumentasjon av peroperative data

2000     Avgangsoppgaver fra utdanningen
2001 Biokompatible overflater i oksygenatorer og slangesett
2002 Monitorering under CPB
2003 Sentrifugalpumper
2004 Mini Perfusion Systems
2008 Kardioplegi
2009 Registrering, Dokumentasjon og Blodbesparing
2011 Væskebehandling og Primesammensetning
2012 Cerebral proteksjon ved hjertekirurgi
2014 Blodtransfusjon, Autotransfusjon og Blodvasking
2015 Flow physiology og Norsect´s 40. jubileum
2016 ECMO
2017 Norske Masterstudier fra 2014 og 2016
2018 Optimal perifer perfusjon / ECMO senterpresentasjoner
2019 Nyheter fra landet rundt
2020 Hva rører seg innen perfusjon?
2022 Mini-AVR, ECMO og traumepasienter, Pasientskadesaker, diverse
2023 Diverse senterpresentasjoner
2024 Pediatrisk ECMO, Ecpella, Stockert T3, Fusion vs Quadrox
   

 

Husker du flere tema fra de siste årene.. så si gjerne fra slik at oversikten

kan oppdateres.

 

Dette er tenkt som en orientering og hjelp med tanke på temavalg i framtiden.


Privacy Policy | Sitemap
© NORSECT | 2011-2024 | All rights reserved